Строителство, инвестиции, фасилити мениджмънт.


"Крес Инвест 2007" ЕООД  е строителна компания, създадена за да обслужва проектите на инвеститора "Кристина 92" ЕООД.
Инвеститорът "Кристина 92" е основана 2000 г., като в периода до 2010 г. , инвестициите са в областта на зърнопроизводство, мелничарство и хлебопроизводство. В този период компанията натрупва опит и финансова стабилност. От 2010 г. пренасочва фокуса си в сферата на недвижимите имоти. 
Процесът включва  закупуването на терени, проектирането на сградите и изграждането им. Водени от правилото че локацията е най-важна при избор на жилище, се опитваме да избираме най - правилните места за нашите проекти. Проектираме ги с водещите архитектурни бюра на град Варна. За реализиране на самото строителство,  "Крес Инвест 2007" ЕООД, разполага с необходимата строителена техника, съоръжения и инвентар, както и с квалифициран работен ресурс, воден от технически ръководители с дългогодишен опит . Мениджмънтът на фирмата се състои от финансов, юридически и търговски отдел.Реализираме нашите обекти на вътрешен и външен пазар. Имаме продажби на клиенти от Балтимор (САЩ),Русия, Италия, Швейцария, Белгия, Гърция, Турция, Кувейт, Австрия, Нидерландия, Германия.