Актуална информация - Бриз-юг, ул. "Д-р Недялка Головина" № 8

Актуална информация относно жилищната ни сграда в кв. "Бриз-юг",
ул. "Д-р Недялка Головина" № 8,
която е с издаден Акт образец 14.
В сградата в момента се извършва:

       - поставяне на дограма на 7 -я етаж;
       - прави се външната  зидария на 8 - ми жилищен етаж;
       - вътрешната зидария е до 7- ми жилищен етаж;
       - полагане на изолация на западната фасада;
       - прокарани са  Ел. и ВиК инсталациите до 5-ти жилищен етаж;
       - апартаментите са със завършени мазилки до 5-ти жилищен етаж;