Бриз - юг, ул. " Д-р Недялка Головина " № 12

   Излята е втора плоча на жилищната сграда в кв. "Бриз-юг", ул. "Д-р Недялка Головина" № 12.
Готов е таванът на ниво сутерен 2. Подготвяме кофражните и армировъчни работи по вертикалните
елементи за полaгането на следващата плоча. 
Строителните дейности се движат стриктно по предвидения график.
Срок за завършване на" грубия строеж" (Акт 14)  на сградата през месец 
декември 2019 г.