Дванадесета плоча- Бриз - юг

На 19.05. 2018 г., изляхме дванадесета плоча на жилищната ни сграда,
в кв. "Бриз -юг", ул. "Д-р Недялка Головина" № 8.
Плочата е подът на единадесети жилищен етаж.