Девета плоча - Бриз - юг

На 02.04.18, изляхме девета плоча на жилищната ни сграда,
в кв. "Бриз-юг" , ул. "Д-р Недялка Головина" № 8.
Плочата е подът на осми жилищен етаж.