Десета плоча - Бриз - юг

На 18.04. 2018 г., изляхме десета плоча на жилищната ни сграда,
в кв. "Бриз -юг", ул. "Д-р Недялка Головина" № 8.
Плочата е подът на девети жилищен етаж.