Десета плоча - Дубровник 49

На 12.07. 2017г. изляхме предпоследната плоча
на обекта ни на ул. "Дубровник " № 49.
Представяме Ви актуални снимки от десетия етаж
на жилищната ни сграда.