Пета плоча - Бриз - юг

На 18. 12. 2017 г., изляхме пета плоча на 
жилищната сграда
в кв. "Бриз - юг", ул. "Д-р Недялка Головина " № 8.
Плочата е подът на четвърти жилищен етаж.
Подготвяме вертикалните елементи за полагането на шеста плоча.