Последна плоча - кв. "Бриз-юг", ул. "Д-р Недялка Головина" № 8

На 07.06. 18 г., изляхме последната плоча на жилищната ни
сграда в кв. "Бриз - юг", ул. "Д-р Недялка Головина" № 8.
Споделяме с Вас панорамни снимки от покрива на обекта.