Първа плоча - Бриз - юг

На 05.09. 2017 г., изляхме първа плоча на
обекта ни в кв. "Бриз -юг",  ул. "Д-р Недялка Головина" № 8.
Подготвяме вертикалните елементи за 
полагането на втора плоча.