Първа плоча - жилищна сграда, ул. "Д-р Недялка Головина" 12

   Положени са основите на сградата.
През миналата седмица изляхме първа плоча и работим
кофражните и армировъчни работи по вертикалните елементи.
От жилищата ще се разкрива морска и градска панорама.
Предлагаме гъвкава схема за разсрочено плащане, съгласно етапите на строителство.