Сграда - ул. "Мир", ет. 10

   На 01.07. 2019 г., изляхме плочата на кота + 25.65 м. 
Това е подът на 10 жилищен етаж.Плочата се явява предпоследна.
Остава ни полагането на  още една, преди сградата да се сдобие с Акт 14.
Дейностите , които се извършват са:
- прокарване на ВиК тръби;
- дограмата и изводите за климатици са монтирани до ет. 6;
- приключваме с тухлената зидария на етаж 7 и започваме с ет.8;
- ел окабелването е до ет. 5.