СЕДМА ПЛОЧА - "БРИЗ-ЮГ", УЛ. "Д-Р НЕДЯЛКА ГОЛОВИНА" 12

 През изминалата седмица положихме бетона на етаж 5.
Подготвяме кофражните и армировъчни работи по вертикалните
елементи за полагането на следващата плоча.
От тази седмица започваме с тухлената зидария на обекта.
Предлагаме гъвкава схема на разсрочено плащане
съгласно етапите на строителство.