ТРЕТА ПЛОЧА - ЖИЛИЩНА СГРАДА, УЛ. "Д-Р НЕДЯЛКА ГОЛОВИНА" 12

    През изминалата седмица изляхме трета плоча на жилищната сграда в кв. "Бриз - юг", ул. "Д-р Недялка Головина" № 12.
Тя се явява подът на етаж 1. Подготвяме кофражните и армировъчни работи
 по вертикалните елементи за полагането на четвърта плоча.