Финансиране на 4.3 %

UniCredit Bulbank предлага лихва 4.3 %, за всички клиенти на нашата фирма.
Банката издава банкови сертификати за спокойствие и сигурност по
бъдещата финансова сделка.