Ценообразуване - паркоместа и гаражи на ул. "Мир"

   Иформираме Ви, че паркоместата и гаражите към жилищната
сграда на ул. "Мир", са ценообразувани.
Обявени са и в сайта ни. 
Етап на строителството - излят е подът на полуподземния етаж.