Избиране на правилните места
При избор на жилище,винаги трябва да бъдем водени от правилото че локацията е най-важна при избор на жилище.

Проектиране на сградите
Сгради проектирани от водещите архитектурни бюра, доказали се в сферата си.

За фирмите изпълнители
Те трябва разполагат с необходимата строителена техника, съоръжения и инвентар, както и с квалифициран работен ресурс.

Технически ръководители
Технически ръководители в фирмите изпълнители трябва да са с дългогодишен опит.