bg en ru

ВеликоВ - КВ

ВеликоВ - КВ е развиваща се компания в разпространение на продукти, използващи се в областта на строителството, селското стопанство, както и  в домакинството.
Уеб сайт: www.velikov-kv.com/
10
ИЗПЪЛНЕНИ
ОБЕКТА
288
ДОВОЛНИ
КЛИЕНТИ
52
НАШИЯТ
ЕКИП
35
МЕЖДУНАРОДНИ
ПАРТНЬОРИ