Инвестиции

Фирмата инвестира директно в земя, след което разработва и реализира проекти на жилищни и сгради със смесено предназначение, които реализира на пазара под формата на продажби или отдаване под наем.