Строителство

"Крес инвест 2007" ЕООД предлага висококачествено строителство  на жилищни сгради със смесено предназначение. Разполагаме със собствен строителен инвентар и човешки ресурс, обезпечаващ строителството на сградите на които сме инвеститори.